Norges nye seddelserie - utstillingen er åpen i helgen

Grafill R21


7. - 26. oktober
Grafill R21
Rosenkrantz gate 21, Oslo

Utstilling av motivforslag

Norges Bank utlyste i desember 2013 en konkurranse om utforming av motiver til ny seddelserie. Interessen for å delta i konkurransen var stor, og åtte deltakere ble invitert til å levere forslag. Norges Bank stiller nå ut forslagene i Grafills lokaler i Rosenkrantz gate 21, Oslo. I forbindelse med utstillingsåpningen blir konkurranseresultatet og Norges Banks valg, offentliggjort. Utstillingen åpnes av sentralbanksjef Øystein Olsen.

Juryen kåret Enzo Finger som vinner, men Norges Bank bestemte seg til slutt for å se bort fra dette og gå videre med to andre forslag. Den nye seddelserien vil dermed få sider med utgangspunkt i forslag utarbeidet av The Metric System/Terje Tønnessen og Snøhetta Design. Norges Bank arbeider nå videre med motiver og design for å utforme sikkerhetselementer som skal legges inn i sedlene. Sedlene vil tidligst komme i omløp i 2017.

Åpningstider i utstillingsperioden
Hverdager kl. 09.00–16.00
Torsdag kl. 09.00–19.00
Lørdag og søndag kl. 12.00–17.00
 

Miniseminar under Visueltfestivalen

Vi vet at mange gjerne vil vite mer om selve konkurransen og å få høre direkte fra konkurransedeltagerne om hvordan de har arbeidet og løst oppgaven. I forbindelse med Visuelt arrangerer vi derfor et kort formidlingsseminar om bidragene i selve seddelkonkurransen.

Tema for miniseminaret er prosess. Innleder er Norges Banks egen designer Arlid Yttri som forteller kort om historikk og bakgrunn for konkurransen. Deretter følger de åtte konkurransedeltagerne som gis 10 minutter hver til å fortelle om sin egen prosess og sluttresultat. På grunn av tidsbegrensningen blir det derfor et kort og intensivt seminar!

Alle konkurranseutkastene vises i stort format i Grafills lokaler, i tillegg deles det ut gratis kataloger til alle.

Deltagere i konkurransen er: May Elin Eikaas Bjerck, Blæst Design v. Terese Moe Leiner og Geir Henriksen, Enzo Finger, Christian Messel & Mathias August Passero, Ellen Karin Mæhlum, Aslak Gurholt Rønsen, Snøhetta Design og The Metric System med Terje Tønnessen.

Velkommen.

Grafill R21
Rosenkrantz gate 21, Oslo
17. oktober kl 15-16.30