R21: Jubileum/avgangsutstilling Bachelor mediedesign HiG

Grafill R21


For tiende gang avholder Bachelor i mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik avgangsutstilling. Årets utstilling finner sted både i Gjøvik og i Oslo og vi vil med dette ønske deg hjertelig velkommen. Tjue studenter viser frem ti arbeider fra egen mappe. Utstillingen inkluderer designarbeider for papirbaserte og digitale medier, samt design av skilt- og veifinningssystemer. Eksempler på bedriftsprofilering, design for web og mobile enheter, bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, kalligrafi og skriftdesign stilles ut.

Grafill R21 8.–11. juni
Vernissage: Mandag 8. juni kl. 19.00
9.–11. juni kl. 10.00–18.00

Meld også gjerne din ankomst på Facebook (utstilling Gjøvik eller utstilling Oslo) og tips dine kolleger om utstillingen.

På vegne av kollegiet og avgangsstudentene, velkommen!