Utstilling: Gunnar Lilleng – typografiske eksperimenter

Grafill R21 Utstilling
Gå til innholdet

Våren 1958 haiket den unge typografen Gunnar Lilleng nedover i Europa. Tilfeldigheter brakte ham til Basel, hvor han studerte typografi under ledelse av Emil Ruder ved Allgemeine Gewerbeschule.

Lilleng ble fascinert av Ruders tilnærming til typografi, som var mer utforskende og moderne enn hva han var vant med fra Norge. I 1959 vendte han tilbake til Oslo hvor han arbeidet ved et lite trykkeri. Ved siden av sine daglige arbeidsoppgaver fikk han nå tid til å eksperimentere med blysats, og begynte å lage bilder basert på typografisk materiell. Disse ekstraordinære arbeidene minnet ikke om noe som hadde vært laget tidligere, og fremstår i dag mer som tidlig datagrafikk. I løpet av det neste tiåret endret den grafiske bransjen seg drastisk; blysats ble erstattet av Letraset, fotosats og etterhvert datamaskiner. Lillengs arbeider ble derfor liggende i en skuff.

Gunnar Lilleng har gitt Aslak Gurholt tilgang til sine arkiver, og arbeidene fra denne perioden stilles nå ut for første gang.

Åpning 25. oktober kl. 18.00
Gunnar Lilleng vil være til stede under åpningen
Utstillingen åpnes av Jan Erik Vold
Kl. 19.00 vil Louise Paradis holde et foredrag om Typografische Monatsblätter

Utstillingen er kuratert av Aslak Gurholt.

Adresse
Grafill R21
Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo

Åpningstider
man-fre 9-16
søn 12-16

Facebook-event