Prosjektstipend kr. 100.000,-

Grafill deler ut 10 prosjektstipend á kr. 100.000, –

Hensikten er å gi støtte til realisering av forskning, utvikling, tiltak og/eller idéer som er av betydning for fagområdene. Eksempler på prosjekter kan være utstilling/foredragsturné/antologier/produksjoner eller utgivelser. Mottaker av prosjektstipend a kr. 100.000,-  skal gi en kortfattet dokumentasjon av prosjektet.

Prosjektstipend kr 50.000,-

Grafill deler ut 16 prosjektstipend á kr. 50.000,–

Hensikten er å realisere prosjekter/utstillinger/aktiviteter som har vesentlig betydning for personlig, faglig utvikling.

Bokprosjektstipend kr. 75.000,-

Grafill deler ut 8 bokstipend á kr. 75.000,-

Hensikten er å realisere bokprosjekter/bildebokprosjekter/tegneserieprosjekter. Minimum fire (50%) av stipendene skal gå til illustrasjon og tegneserie. Stipender som ikke gis til illustrerte bøker skal gis til litteratur innen Grafills fagområder. Det gis ikke støtte til bøker som allerede er antatt av et forlag eller prosjekter som naturlig faller inn under skolebøker. Formålet er å gi støtte til utøvere, ikke å subsidiere forlag.

Reisestipend – 15.000,-

Grafill deler ut 30 reisestipend á kr. 15.000,–

Hensikten er å gi reisestøtte til faglige aktiviteter. Reisens formål og faglige relevans skal beskrives. Den som mottar reisestipend, kan ikke søke om nytt reisestipend før etter tre år.

Etableringsstipend – 30.000,-

Grafill deler ut 10 etableringsstipend á kr. 30.000,-.

Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bachelor- eller masternivå innen Grafills fagområder. Etableringsstipendet kan søkes inntil fem år etter endt utdannelse. Det kreves godkjent vitnemål på bachelor- eller masternivå innen Grafills fagområder. Stipendiet kan kun tildeles utøveren en gang.

Videre- og etterutdanningsstipend – 50.000,-

Grafill deler ut 4 videre- og etterutdanningsstipend á kr. 50.000,–

Hensikten er å gi støtte til realisering av videre- og etterutdanning. Stipendkomitéen vil prioritere akademisk videre- og etterutdanning innen høgskole- og universiteter. Utdanningen må være relevant i forhold til Grafills fagområder. Søkeren må dokumentere studieplass i inn- eller utland.

Utstillingsstipend R21 – 60.000,-

Grafill deler ut 6 utstillingsstipend á kr. 60.000,– for utstillinger i Grafills egne utstillingslokaler R21 i Oslo. 

Hensikten er å fremme fagene i våre lokaler, og stipendet er ment å dekke utgifter i forbindelse med en utstilling. Stipendet skal dekke alle utgifter med unntak av kostnader knyttet til utstillingslokaler. Grafills utstillingsutvalg består av representanter fra faggruppene som behandler søknader til utstillingsstipendene.