Prosjektstipend

Hensikten er å støtte realisering av forskning, utvikling, tiltak og/eller idéer innenfor Grafills fagområder. For større tildelinger vil stipendkomiteen prioritere prosjekter som kommer flere til gode og fremmer faget for et bredere publikum. I år er det satt av kroner 2.350.000,- til Prosjektstipend.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,-
Det gis tilskudd til hele eller deler av prosjekter.

Dette kan du søke tilskudd til:

Prosjektstipend – Publikasjon / Bok
Realisering av bok, bildebok, tegneserie, magasin, fanzine, digital publikasjon, antologi, osv.

Prosjektstipend – Utstilling
Realisering av utstilling (for utstillinger i Grafills lokaler søker du Utstillingsstipend R21).

Prosjektstipend – Formidling
Gjennomføring av foredragsserie, workshop, kurs.

Prosjektstipend – Forskning, research, dokumentasjon
Tilskudd til forskning, research, fordypning, dokumentasjon.

Prosjektstipend – Utvikling av verktøy
Utvikling av programvare, nettløsning, verktøy.

Prosjektstipend – Annet
Prosjekter som ikke faller inn under de andre prosjekttypene, for eksempel film, animasjon, spill, brettspill, kortserie, osv.

Særskilte vurderingskriterier:
For alle prosjektstipender vil det ved søknader om de største summene telle svært positivt om søker kan vise at prosjektet kommer en større gruppe av utøvere eller faget generelt til gode. Støtte til publikasjoner skal ikke subsidiere forlaget eller distributør. For søknader om prosjektmidler som kunne vært plassert i en av de øvrige stipendtypene, kan Stipendkomiteen flytte søknaden over til den relevante kategorien.

Utstillingsstipend R21

Hensikten er å fremme fagene, vise faglig nyskaping/bransje-glidninger, vise faglig bredde/kompetanse, vise faglig historie og synliggjøre våre utøvere. I år er det satt av kroner 480.000,- til Utstillingsstipend R21.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 80.000,-

Dette kan du søke til:
Utstillinger
Salgsutstillinger
Installasjoner
Opplevelser
Filmvisninger

Annen informasjon
Grafill dekker utgifter til lokalene, gallerivakt i de til en hver tid gjeldene åpningstider og rengjøring. For ytterligere informasjon og forpliktelser, se Grafills standardkontrakt.

Kompetanse- og fagutviklingsstipend

Hensikten er å stimulere egenutvikling gjennom fordypning, kompetanseheving, kurs, videre- og etterutdanning osv. I år er det satt av kroner 650.000,- til Kompetanse- og fagutviklingsstipend.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 50.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Studiekostnad ved etterutdanning
Deltagerkostnader for å videreutvikle deg som fagutøver
Kursavgift for å få nødvendig tilleggskompetanse
Deltagerutgifter til wokshop/kurs osv.
Annen faglig fordypning

Særskilte vurderingskriterier:
Her vektlegges søkerens motivasjon og at søker klarer å formidle hvorfor tiltaket har verdi for vedkommende som fagutøver.

Etableringsstipend nyutdannet

Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bachelor- eller masternivå innen Grafills fagområder. Etableringsstipend kan søkes inntil to år etter endt utdannelse. I år er det satt av kroner 250.000,- til Etableringsstipend nyutdannet.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 30.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Etablere egen virksomhet
Utgifter i oppstartsfasen
Markedsføring av din kompetanse/profesjon
Utstyr som mac/tegnebrett/risoprinter osv.

Særskilte vurderingskriterier:
Søknaden bør inneholde en gjennomtenkt plan for bruk av etableringsstøtten. Etableringsstipend kan kun tildeles utøvere én gang.

Virksomhetsutviklingsstipend

Hensikten er å støtte utøvere til profesjonalisering gjennom økonomisk støtte i forbindelse med etablering og/eller videreutvikling av virksomhet innenfor Grafills fagområder. I år er det satt av kroner 250.000,- til Virksomhetsutviklingsstipend.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 30.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Etablere egen virksomhet
Utgifter i oppstartsfasen
Markedsføring av din kompetanse/profesjon
Utstyr som mac/tegnebrett/risoprinter osv.
Annen videreutvikling av virksomheten

Særskilte vurderingskriterier:
En god forretningsplan/strategi/handlingsplan vil telle positivt, særlig dersom søker klarer å formidle hvorfor en utvikling/kursendring er nødvendig. Ettersom stipender som det klare utgangspunkt skal gå til enkeltutøvere, kreves en stor grad av nærhet mellom søker og virksomheten for at utviklingsstipend skal kunne tildeles, i hovedsak i form av en vesentlig eierinteresse i selskapet.

Reisestipend

Hensikten er å gi tilskudd til reiser som er relevante for utøverens faglige virksomhet. I år er det satt av kroner 400.000,- til Reisestipend.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 15.000-

Dette kan du søke til:
Reise til fagrelatert seminar, festival, workshop
Reise til messer som for eksempel Angoulême, Bologna, osv.
Studietur

Særskilte vurderingskriterier:
Det avgjørende vil være søkerens motivasjon for reisen og at søker klarer å formidle hvorfor reisen har verdi for vedkommende som fagutøver. Rekreasjonsreiser vil ikke prioriteres.