For å søke stipend må du logge inn på Grafills nettsider (Min side) og registrere din søknad.
Søknadsskjema åpner i oktober 2019 (dato kommer).

I 2019 er det satt av 4 600 000,- til stipendfordeling. Alle yrkesaktive innen våre fagområder kan søke om stipend, du trenger ikke være Grafill-medlem. Les mer om regler for å søke.

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen visuell kommunikasjon. Stipendenes formål er å gi finansiell støtte til utøvere for mulighet til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Stipendordningen finansieres av de kollektive vederlagsmidlene vi mottar fra Kopinor og Norwaco, samt av Bibliotekvederlaget. Les mer om Grafills stipendordning.

Søknadsfrist 1. november 2019