Hensikten med stipendene er å gi utøvere mulighet til å skape nye verk innen de fagfelt vi representerer. Generalforsamlingen vedtok et stipendbudsjett i 2017 på kr 4.000.000,-

Stipendkomiteen deler ut stipendene, og består av norske fagpersoner med bred kompetanse innenfor fagområdene Grafill representerer. Komiteen velges av Grafills generalforsamling. Stipendkomiten i 2017 består av Andreas Berg, Ingvild Marstein, Inga Sætre, Per Kristian Stoveland, Tonje Holand, Hanna Munkeby (1.vara) og Bjørnar Pedersen (2.vara). 

I tillegg deler Grafills hovedstyre ut stipender til Bokkunstprisvinner og Klassikerprisvinner. Utstillingsstipend R21 deles ut av representanter fra faggruppene og administrasjonen. Visuelt student-stipend deles ut av Visuelt-juryen.

Grafill-stipend 2017 utlyses 6. september, med søknadsfrist 2. oktober. Svar på stipendsøknader sendes ut medio november.

Stipend man kan søke på i 2017

Betingelser for å søke stipend