Hvem kan søke

• Medlemmer og ikke medlemmer 
• Norske og utenlandske utøvere med fast bopel og aktivt virke i Norge 
• Norske utøvere i utlandet med aktivt virke i Norge 
• Yrkesaktive utøvere innen illustrasjon, grafisk design, digital design, tegneserieskaping, animasjon og servicedesign 
• Enkeltpersoner 
• Enkeltpersoner på vegne av et kollektiv, fellesskap eller nettverk

Hvem kan ikke søke 

• Bedrifter eller foretak 
• Studenter under utdanning 
• Norske utøvere med aktivt virke utenfor Norge

Når og hvordan det søkes 

• Stipend utlyses om høsten 
• Søknadsfrist høst 2018 (dato kommer)
• Søknader leveres digitalt via Grafills nettsider 
• Søkere må dokumentere med CV at de er yrkesaktive innen våre fagområder 
• Søkere må laste opp minimum et referansebilde 
• Man kan kun søke et stipend per prosjekt innenfor samme år 
• Innvilget prosjekt må være igangsatt innen to år

Andre betingelser 

• Stipender kan unntaksvis gis til samme utøver flere år på rad, stipendutvalget vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder dog ikke etableringsstipend og reisestipendet. 
• For videre- og etterutdanningsstipend, må søkeren dokumentere studieplass i inn- eller utland. 
• Det gis ikke støtte til ordinær drift av virksomhet/foretak. 
• Det gis ikke stipend til markedsføring og utvikling av egen virksomhet.  
• Det kan også gis stipend til delprosjekt, eller forprosjekt. 
• Stipendkomitéens og utstillingsutvalgets beslutninger er endelige og avslagene begrunnes ikke.