Panelsamtale om Høstutstillingens plakater og kataloger på torsdag (23.03)

Grafill R21


Samtale om Høstutstillingen — Grafisk design og kulturinstitusjonene

I forbindelse med utstillingen Høstutstillingen- plakater og kataloger, 1882-2016, avholdes det torsdag 23. mars på Grafill R21 en panelsamtale med Aslak Gurholt Rønsen (Yokoland), Anders Hofgaard (NODE), samt Ian Brown og Linn Eriksen (Eriksen/Brown). Ordstyrer er journalist og grafisk designer Thea Urdal. Vi ønsker blant annet å sette søkelyset på Høstutstillingens grafiske utvikling — og har invitert designerne som står bak designarbeidet fra 2011 til i dag. Samtalen vil videre utforske hvordan grafiske designere forholder seg til store kulturinstitusjoner, både med tanke på anbudsrunder, samt interne ansettelser — og hvordan man forholder seg til samarbeid og vennlig konkurranse.

Velkommen! Gratis og åpent for alle.

Torsdag 23. mars
Klokka 18.00-20.00

Grafill R21
Rosenkrantz gate 21, Oslo