Utstilling R21: En form for historie - Kunsthøgskolens typografiarkiv

Grafill R21
Gå til innholdet


En form for historie - Utstilling av Kunsthøgskolens typografiarkiv
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo
14. november 2013 – 3. januar 2014

Åpningstider:
man-fre 09-16

 

På loftet på Kunsthøgskolen i Oslo lå en unik samling bortglemt. Sjeldne designtidsskrift, metall- og trebokstaver, bøker, brevkorrespondanser og skriftprøvekataloger hadde gjennom det siste halve århundret vært gjemt for minnet. Samlingen ble oppdaget da skolen skulle flytte til sine nye lokaler på Seilduken, og er en ekte skatt. Den gir oss i dag et enestående innblikk i norsk grafisk designs historie, både i form av ren verdi og faglig betydning.

Utstillingen En form for historie presenterer deler av typografiarkivet. Forlaget Particular Facts, bestående av Kristina Ketola Bore, Asbjørn René Josdal og Mats Lande, har sammen med førsteamanuensis Maziar Raein ved Kunsthøgskolen stått for design og kuratering av utstillingen.

I Norge har noen få søkt bakover for å forstå hvor feltet har vokst fra. Vi er som en ung nasjon – slik som faget grafisk design – frigjort fra en lang historie, fra kjennskapen til den og potensielle hemninger som historien kan føre med seg. Da må vi også stille spørsmål om hvilke verdier som kan ligge i å forstå sitt eget fags historie. For gjennom historien kan vi se oss selv i et kontinuum. Man kan posisjonere seg, ta stilling til sin egen praksis og sine egne valg som utøver. Slik skapes en kritikalitet. Historien blir viktig som en måte å begripe feltet og oppnå innovasjon. Vi danner alle våre egne historier, vi har våre egne element som vi tiltrekkes av – historien er individuelle tilnærmelser. Fra her lages et grafisk design-felt som er sterkere fra sine individer og kunnskap, et felt som begynner å posisjonere og finne seg selv. En form for historie ønsker å være et startpunkt for oppdagelse.

En form for historie akkompagneres av en katalog. Her dokumenteres intervjuer og møter med både norske og internasjonale designere som jobber med historien, samt et essay om selve utstillingen. Katalogen er designet av Asbjørn René Josdal og Mats Lande og gis bort på utstillingen.

Se også nettsiden: