Nær døden – Mini-utstilling av KHiO-studenter

Utstilling
Gå til innholdet

Kurset «I dødens nærhet» (ledet av Andreas Berg og Alan Mackenzie-Robinson) drøfter et høyst aktuelt tema, for ikke å si allment uunngåelig. Studenter fra KHiOs MA-program med grafisk design og illustrasjon viser resultatet av et fem ukers kurs om døden.

Under kurset tolker masterstudenter innen grafisk design og illustrasjon døden som endelig tilstand. Gjennom en rekke forelesninger og konfrontasjoner lar vi studentene komme så nær døden som mulig.

For hundre år siden var det vanlig at nordmenn både fødtes og døde i sitt eget hjem. Å holde en syning i hjemmet var en naturlig del av sorgritualet. I dag dør mennesker oftere på sykehus eller gamlehjem, og den avdødes frosne kropp transporteres gjennom hemmelige ganger og passasjer til begravelsesstedet. Dermed er vi i stadig større grad fremmedgjort fra døden og de døende, og eksponeres ikke lenger for døde mennesker.

KHiO har flere viktige partnere i dette prosjektet, enkeltpersoner og foreninger. De viktigste partene utenfor skolen er Hospice Lovisenberg, Jølstad Begravelsesbyrå og Grafill.

Resultatet av studentenes arbeide vises i Galleri Grafill R21 på Rosenkrantz gate, med åpning den 6. oktober. Utstillingen er en del av programmet for feiringen av SHKS 200 år.

Studenter som stiller ut:
Afarin Alsharif
Aurora Bratli Brunvoll
Clémence Mérouze
Kristine Knapstad
Linn Olsson
Pia Benedikte Evensen
Vilde Caspara Jølstad Rolfsen

Vernissage 6. oktober klokka 14.00-18.00.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Mini-utstillingen vises i boksen i R21, og vises samtidig med utstillingen "Kommunegrå".
Utstillingen står til 19. oktober.

Adresse
Grafill R21, Rosenkratz gate 21, Oslo

Åpningstider
mandag-fredag 9-16
søndag 12-14

Tegneskolen 200 år - Jubileumsmarkering og mottagelse i Oslo rådhus #

I 1818 ble Den Foreløpige Tegneskole etablert. Det offisielle navnet ble fra 1821 Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Christiania og senere Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Opprettelsen av skolen var viktig i arbeidet med å bygge nasjonen Norge, og mange kjente kunstnere startet sitt virke her. I dag videreføres skolens fagområder i Kunsthøgskolen i Oslo (i avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design) og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

200 års jubileet feires med markering på Oslo rådhus, og med mini-utstillingen i Grafill R21.

Vi gratulerer jubilanten!