Innspillsmøte om offentlige anskaffelser av designtjenester

Grafill R21

Grafill ønsker å lage en best practice for anbud og konkurranser. Derfor inviterer vi til et innspillsmøte 26. januar. Målet er å lage Grafills egen mal som viser hvordan anbud og konkurranser bør se ut for å være mest mulig hensiktsmessig for både tilbyder og kjøper. 

Innspillsmøtet er for byråledere og andre som jobber med anbud og designkonkurranser. 

Bor du utenfor Oslo er du velkommen til å sende en mail med dine innspill på grafill@grafill.no Et referat fra innspillsmøtet vil publiseres på Grafills nettsider. 

Med dette møtet håper vi å komme frem til en best practice som vi kan invitere aktuelle aktører til å stå bak sammen med oss. Dokumentet vil tilgjengeliggjøres for både de som skal lage et anbud og de som skal svare på et anbud. 

Grafill er generelt sett skeptisk til konkurranser som metode for å komme frem til gode designløsninger. Utøvere skal heller ikke bli bedt om å levere kreativt arbeid uten behørig kompensasjon. Gratisarbeid er noe som er med på å undergrave bransjen.

Velkommen til et møte der vi kan lage en ny standard!

Tid: 26. januar klokka 08.30-09.30
Sted: Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo

Meld deg på her

Facebook-event