Grafill Interaktiv: Redesign av altinn.no

Grafill R21 Arrangement
Gå til innholdet

Altinn samler store deler av den digitale dialogen innbyggere og næringsliv har med det offentlige. Dette er en god idé. Men det er vanskelig å designe løsningen det enkelt og brukerrettet. Christin og Thord har gjort et forsøk og vil fortelle om hva de fikk til, og hva de ikke fikk til, hva de har lært på veien og hvorfor de fortsatt mener Altinn er en god idé - også fra et designperspektiv.

Grafill Interaktiv inviterer til foredrag om redesign av altinn.no – Hvorfor er det vanskelig, hvorfor er det viktig og hvorfor er det interessant?

Christin Mørch er en designer som liker å jobbe med løsninger der svarene ikke er gitt fra starten og aller helst med prosjekter som er bra for folk og miljø. Hun har jobbet med flere prosjekter i offentlig sektor både som internt ansatt og som konsulent. Nå jobber hun som designer i Altinn.

Thord Veseth Foss er designer som helst jobber både med det visuelle og det funksjonelle i digitale løsninger. Han har ca. 10 års erfaring som freelancer og i byrå. Nå er han del av det lille designbyrået Fossland + Foss.

Sted: Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo
Dato: 07.03.2019
Tid: kl.18.00

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!