Invitasjon til Grafills generalforsamling 2018

Grafill R21 Arrangement
Gå til innholdet

Medlemmer inviteres til generalforsamling i Grafill, torsdag 12. april 2018.

Velkommen til Grafills generalforsamling 2018
Torsdag 12. april, klokka 18.00
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo

Vi minner om årets generalforsamling, og håper så mange som mulig har anledning til å komme. Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill. Det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett på generalforsamlingen, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom du ikke  kan stille, kan du delegere din stemme ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter, i tillegg til sin egen stemme.

Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent.

Innkalling og sakspapirer finner du under, de vil også være tilgjengelig på generalforsamlingen. 

Det sendes ut et nyhetsbrev til Grafills medlemmer med innkalling og lenke til papirer i forkant av generalforsamlingen.

Agenda:

18.00-20.00  Ordinær generalforsamling
20.00-21.00  Orientering om strategi, satsningsområder og prosess for sentral handlingsplan 2018-2021 ved daglig leder Lene Renneflott

Innkalling og sakspapirer:

Innkalling til generalforsamling
Fullmaktsskjema
Årsregnskap Grafill
Årsregnskap Grafill Fond
Budsjettforslag 2018
Grafill vedtekter 2018 - endringer
Kontrollkomiteens rapport
Beretning 2017 (kommer)

Vel møtt!