Ekstra Earlynerd: Design og strategi med Wanda Grimsgaard (15.11) (Utsolgt)

Grafill R21 Arrangement, Earlynerd
Gå til innholdet

På grunn av mange påmeldte og fullt hus til Earlybird med Wanda Grimsgaard 1. november, arrangerer vi en ekstra Earlybird 15. november. Wanda vil presentere prosesser og metoder for strategisk utvikling av design fra boken «Design og strategi».

EARLYNERD Design og strategi: Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design
Med Wanda Grimsgaard
Torsdag 15. november 2018
Fra kl 0800 til 0930
Rosenkrantzgate 21, 0160 Oslo

Om boken «Design og strategi: Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design» er en fagbok skrevet av grafisk designer og professor Wanda Grimsgaard, utgitt av Cappelen Damm Akademisk september 2018.

Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil. De må også kunne kommunisere hvilke produkter og tjenester de kan tilby sine kunder. I skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess. Design og strategi presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et mangfold av metoder for innsikt, strategiutvikling, idéutvikling og problemløsing. Boken kan brukes som en håndbok ved planlegging og gjennomføring av strategi- og designprosjekter, eller et hvilket som helst prosjekt. Kjernen i boken er en fasestruktur som representerer hele prosessen og som leseren kan navigere etter.

Design og strategi henvender seg til både virksomheten og designeren. For virksomheten gjelder det å se verdien av design som et sentralt strategisk virkemiddel for verdiskapning, posisjonering og konkurransekraft. For designeren gjelder det å skape løsninger som er strategisk forankret, og bidrar til at virksomheten når sine mål.

Design og strategi kan brukes av virksomhetsledere, designere og alle som jobber med kommunikasjon og merkevarebygging. Studenter innen design, markedsføring og ledelse, vil også ha stor glede av boken, blant annet for å bli kjent med hvilke prosesser som kreves i et strategisk designprosjekt.

Om Wanda Wanda Grimsgaard er professor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, med strategisk utvikling av design som kjernekompetanse. Hun har mange års erfaring fra designbransjen gjennom drift av designbyrå, både i partnerskap med andre og i egen regi. I sin designvirksomhet har hun arbeidet med nyetableringer, mellomstore bedrifter og store, kjente merkebedrifter. Kjernevirksomheten har vært utvikling av identitet for virksomheter, produkter eller tjenester, der formålet har vært å øke kjennskap og konkurransekraft. Wanda har i en årrekke vært engasjert i designfaget gjennom å arrangere faglige møteplasser og bygge i fagmiljøer, blant annet gjennom fire år som styreleder i Grafill fra 2008 til 2012. Hun har også vært sensor, undervist og holdt kurs for ulike kursarrangører og designskoler.

Vi byr på kaffe og noe å bite i fra kl 0800. Foredraget starter kl 0830.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Påmelding: Utsolgt

Facebook-event