Do you read me – en personlig videoremix av fonteksperimentet FUSE

Grafill R21 Utstilling
Gå til innholdet

I denne utstillingen har Peter Knudsen villet undersøke hva som skjer når han tar noen utvalgte FUSE-fonter og stiller dem sammen med og opp mot sitt eget bilde- og videomateriale.

Da macen ble tatt i bruk av grafiske designere på slutten av 1980-tallet fikk vi tilgang til en ny verden full av fantastike verktøy. I tillegg til sideombrekkingsprogrammet Quark Express og Photoshop og mye annet kunne man også kjøre fontredigeringsprogrammet Fontographer. Dette lot deg gjøre ting du tidligere måtte ha store spesialsystemer til en mill og oppover for å gjøre. For første gang i historien kunne selvlærte skriftdesignere uten store investeringer utvikle skriftfonter for profesjonell bruk.

Dette var de teknologiske forutsetningene da Neville Brody and Jon Wozencroft satte i gang FUSE-prosjektet i 1991. FUSE ble utgitt fire ganger i året, hver med et eget tema. Til hver utgivelse ble fire designere invitert til å produsere en font og en plakat. Fontene lå på en 3,5’’ diskett og kom sammen med plakatene i en brun pappboks. Det var alltid spennende å åpne boksen – eksperimentene ble stadig drøyere og grensen mellom design og kunst, mellom alfabetisk meningsbæring, rent konseptuelle illustrasjonssystemer og det fullstendig irrasjonelle ble stadig mer uskarp.

FUSE tok utgangspunkt i tanken om at alt språk er flytende og problematiserte hvordan digitale systemer raskt lar oss spre lett manipulerbare ideer.

FUSE kom til i en periode med digital entusiasme og trang til å utforske og tøye sjangergrenser og begreper. Det er lenge siden 1991 og mye av det konkrete fontmaterialet i FUSE-prosjektet som kom da og i årene som fulgte kan fremstå som datert idag, men grunntankene i FUSE som dreier seg om utforsking og nysgjerrig eksperimentering inspirerer Peter Knudsen fremdeles.

Velkommen til utstillingsåpning, fredag 18. januar klokka 18.00.
Musikalsk markering ved Mugetuft.

De utstilte arbeidene kommer best til sin rett når det er mørkt ute, vi holder derfor kveldsåpent tre dager i uken. Utstillingen kan fint sees utenfra og gjennom vinduene, så gå gjerne en tur forbi en kveld du er i byen.

Utstillingen står til søndag 3. februar.

Åpningstider
tirsdag 16-19
torsdag 16-19
søndag 16-20

Adresse
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo

Les åpningstalene her