Søk plass i Young Lions Design i Cannes 2020!

 • Konkurransen foregår under Cannes Lions i Frankrike i juni
 • Grafill med samarbeidspartnere dekker deltakeravgift, flybillett og opphold i fire dager
 • To må søke sammen som et designteam, men trenger ikke jobbe sammen til daglig
 • Dere må være 30 år eller yngre
 • Dere må være i jobb (ikke student eller student på utplassering)
 • Dere trenger ikke være medlem i Grafill for å søke
 • Vi trenger to referanseprosjekter som viser at dere kan løse designoppgaven i Cannes - å utvikle en identitet basert på en brief
 • I tillegg skal dere sende inn en motivering på inntil en side som beskriver hvorfor dere skal vinne en plass i Young Lions Design
 • Søknader sendes til iwa@grafill.no
 • Søknadsfrist er 3. februar 2020
 • Vinnere vil få beskjed så snart utvelgelsen er klar (månedsskiftet februar/mars)

Søknader skal sendes til iwa@grafill.no
Søknadsfrist mandag 3. februar 2020