Strategisk arbeid
Grafill arbeider etter en strategi og handlingsplan som speiler situasjonen til fagene og behovene til utøvere.

Påvirkning og lobby
Sammen med relevante organisasjoner og nettverk, har Grafill en viktig påvirkningsrolle i problemstillinger knyttet til kulturpolitikk, regelverk, anbud, etikk, opphavsrett og immaterielle rettigheter.

Nettverk og samarbeid
Grafills medlemmer og bransjen generelt representerer mye unik kompetanse og erfaring. For å bidra til gjensidig samhandling, både lokalt og nasjonalt, arrangerer våre lokallag og faggrupper aktiviteter hvor utøvere av alle disipliner kan møtes til nettverksbygging, for å samarbeide, for å inspirere og for å lære av hverandre. Grafill er også engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for å fremme fagområders interesser. Dette gjøres gjennom aktiv deltagelse i europeiske og internasjonale nettverk.

Rådgivning
Våre medlemmer møter fra tid til annen spørsmål av juridisk eller forretningsmessig art. Det kan være innen temaer som opphavsrett og åndsverk, eller i forbindelse med konkurranseregler, anbudskonkurranser, pitcher, lønn og økonomiske forhold. Våre advokater bistår medlemmer som har behov for juridisk hjelp. Grafills administrasjon veileder både medlemmer og kjøpere av tjenester om blant annet pris, rettigheter og arbeidsprosesser.

Undersøkelser
Grafill utarbeider egne, og i samarbeid med andre, undersøkelser som kartlegger forholdene i vår bransje. Blant annet gjennomføres det jevnlig en stor lønnsundersøkelse blant norske kreative yrkesutøvere.

Utdanning og utvikling
Grafill tilbyr kurs, seminarer, workshops og debatter for medlemmer og andre som vil oppdatere sin faglige utvikling. I tillegg samarbeider Grafill med relevante utdanningsinstitusjoner over hele landet om gjesteleksjoner, mesterklasser og foredrag. Nettsiden grafill.no fungerer som en guide og kilde til informasjon, og som en felles plattform for hele bransjen.

Synliggjøring
Grafill står bak konkurransen og festivalen Visuelt og kåringen av Årets vakreste Bøker. Vi har også et eget utstillingslokale i Møllergata. Gjennom arrangementene og galleriet synliggjør Grafill styrken og potensialet til fagdisiplinene, og fremmer medlemmer og andre utøvere og deres arbeid og merverdi.

Grafills strategi

Jus

Arbeidsliv

Stipend

Aktiviteter