Studentgruppen skal skape en møteplass for studenter, gi inspirasjon og relevant faglig påfyll for studenter, være bindeledd mellom studentmiljøene og Grafill sentralt og rekruttere nye studentmedlemmer til Grafill.

  • Andreas Emil Lund, leder, andreas.e.lund@gmail.com
  • Hanne Elfving, nestleder 
  • Adrian Dariusz, økonomiansvarlig 
  • Oda Margrethe Lilleaasen 
  • Joachim Nilsen 
  • Camilla Skøien 
  • Malin Emilie Hoff