Grafill jobber for dine rettigheter. Vi er opptatt av at bransjen opptrer ryddig i lønn- og ansettelsesforhold. Vi tar tak i konkurranser som utlyses med dårlige vilkår. Vi er i dialog med aktører som påvirker vårt fagfelt.

Vi er i gang med å samle mer nyttig informasjon for deg her, tips oss gjerne om aktuelt stoff.