Vi er i gang med å utarbeide en avtalebank du kan benytte ved kontraktsinngåelser. Inntil da anbefaler vi at du tar utgangspunkt i veiledningen for kontraktskriving nedenfor.

Dersom du har behov for juridisk bistand, kan du som Grafill-medlem kontakte vår advokat Christian Wadahl Uhlen.