Grafill har en egen advokat du som medlem kan kontakte for juridisk hjelp. Fra tid til annen kan du som utøver komme opp i situasjoner der du vil ha behov for juridisk bistand. Det kan være i forbindelse med kontraktbrudd, bruksrett, opphavsrett eller annet der dine rettigheter blir utfordret. 

Advokat Trude Moen King har ansvaret for vår juridiske rådgivningstjeneste, samt det generelle juridiske arbeidet i Grafill. Trude har juridisk embetseksamen, med opphavsrett som spesialfag, og har arbeidet som jurist både i det private og det offentlige. 

 

Telefontid:
 Mandag til fredag kl 09.00-16.00

trude@grafill.no
 / +47 406 13 962