Vi tipses ofte om anbudskonkurranser med urimelige vilkår.

Grafill er generelt sett skeptiske til anbudskonkurranser som metode for å komme frem til gode løsninger. Den viktigste grunnen til dette er at konkurranser ekskluderer kunden fra selv å delta aktivt i strategi- og idéprosessen, noe som er grunnleggende i ethvert vellykket design- eller illustrasjonsprosjekt.

Grafill anbefaler ikke utøvere å delta i konkurransen der deltakerne må levere kreativt arbeid uten noen form for honorar. Slike konkurranseregler bidrar til å undergrave designere og illustratørers mulighet til å leve av sitt yrke.

Dersom det allikevel arrangeres en konkurranse, mener Grafill at det er mer rettferdig og hensiktsmessig for alle parter at det kun inviteres noen utvalgte kandidater til å utarbeide forslag til design/illustrasjon, der alle mottar et honorar, og der alle gis tilgang til samme informasjon/kommunikasjon med konkurranseinnbyderen.

Og tips oss gjerne om uryddige konkurranser!