Vinmonopolet utlyser anbud med uetisk innhold


Flere har tatt kontakt med Grafill etter at Vinmonopolet har utlyst et anbud på grafiske tjenester. (Anbudet er offenlig lyst ut i Mercell). I oppgaveteksten ønsker Vinmonopolet forslag på hovedidé allerede i anbudsrunden. Uten honorar.

Cathrine Louise Finstad Web

Vedlagt anbudet ligger Vinmonopolets egne etiske retningslinjer. Disse forteller hva som er greit og ugreit. Reglene har som formål å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold oppdages raskt og blir ryddet opp i. Retningslinjene inneholder også en etisk beslutningsmodell dersom du skulle være i tvil om den etiske problemstillingen du står ovenfor. I følge beslutningsmodellen skal du spørre deg selv fem spørsmål:

Er det lovlig?
Er det nødvendig?
Er det forsvarlig?
Føles det riktig?
Er det åpenbart at Vinmonopolet ikke ville bli satt i forlegenhet hvis dette ble offentlig kjent?

Dersom du ikke kan svare “ja” på alle disse spørsmålene bør saken tas opp med nærmeste leder. Det kan med andre ord tyde på at det du er i ferd med å gjøre ikke følger retningslinjene…

At alarmen ikke ringte da Vinmonopolet lyste ut dette anbudet er rett og slett underlig. Slik jeg ser det er det verken nødvendig eller forsvarlig å la kreative utøvere gjøre et stykke arbeid uten betaling. At det føles riktig, tror jeg alle med samvittighet vil svare nei på. At Vinmonopolet som forplikter sine leverandører å innrette seg etter disse etiske retningslinjene uten å følge dem selv, bør sette Vinmonopolet i forlegenhet!

Grafill har vært i kontakt med Vinmonopolet, men har ikke fått noe konkret tilbakemelding.

Takk til oppmerksomme medlemmer som har etikken på plass!

Cathrine Louise Finstad
Styreleder i Grafill