Undersøkelse om nordiske designere

Nå kartlegger Design og arkitektur Norge (DOGA) og deres nordiske søsterorganisasjoner designressursene i hele Norden.

Målet med undersøkelsen er økt kunnskap om hvordan tilbudet av designtjenester ser ut i de nordiske landene per i dag. De har grunn til å tro at utviklingen og etterspørselen av designtjenester de siste årene har endret både hvilke tjenester som tilbys og hvem som leverer disse, derfor skal de nå kartlegge designressurser i Norden.

Lenke til undersøkelsen finner du på doga.no