Undersøkelser lønn og prissetting


Grafill gjennomfører med jevne mellomrom undersøkelser for å kartlegge lønnsnivået i bransjen og priser for tjenester innen design og illustrasjon. Vi er i gang med å planlegge en ny lønnsundersøkelse for 2015.

Har du spørsmål knyttet til lønn og prissetting, ta kontakt.