Tips oss om urimelige konkurranser


Når vi blir gjort oppmerksom på urimelige konkurranser, gjør vi alltid en henvendelse på vegne av våre medlemmer og alle profesjonelle utøvere.

Grafill er i utgangspunktet skeptisk til konkurranser som metode for å komme frem til gode løsninger. Vi mener det er svært uheldig at det inviteres til åpne konkurranser med krav om levering av kreativt arbeid/ideskisser uten noen form for honorar til andre deltakere enn den som vinner konkurransen. Det fører i praksis til at mange jobber gratis for å lage et produkt, noe som igjen undergraver fagutdannede designere sin mulighet til å leve av sitt arbeid.

Et annet viktig moment er at konkurranser ekskludere kunden fra selv å delta aktivt i strategi- og idéprosessen, noe som er grunnleggende i ethvert vellykket design- eller illustrasjonsprosjekt.

Vi mener at valg av samarbeidspartner på design/illustrasjon ikke skal være en kreativitetskonkurranse, men at man finner noen som har solide kunnskaper og evne til å utvikle ideer og løsninger som skaper resultater. Dyktige utøvere/byråer vil alltid kunne levere en god og gjennomtenkt løsning, og det gjelder her for kundene å stole på at de kan sitt fag!

Dersom man likevel ønsker å gjennomføre en konkurranse, mener Grafill at en mer rettferdig måte er å invitere noen utvalgte kandidater til å presentere seg, og deretter velge ut to eller tre som får økonomisk kompensasjon for levering av kreativt arbeid/ideskisser. Til slutt velges en vinner som får betalt for det arbeid som skal gjøres.

Vi prøver å fange opp det som skjer i markedet, men klarer ikke merke oss alt. Så får du nyss om konkurranser som skurrer i dine ører, tips oss!