Referat fra innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen

I hovedstyret ble det rett før sommerferien nedsatt en gruppe som skal arbeide spesielt med illustrasjon, pris og forlagsbransjen. Grafill inviterte til et innspillsmøte, nå er referatet klart.

Gode Rad

Grafill inviterte i september til et innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen, slik at alle som hadde synspunkter og konkrete eksempler fra arbeidshverdagen kunne komme med dem. Slike innspill er viktige for arbeidsgruppa slik at Grafill kan lage en handlingsplan som får effekt. 

Vi takker for deltakelse og mange gode innspill.

Referat fra innspillsmøtet