Rapport fra det årlige møtet i European Illustrators Forum

Marianne Lind fra Grafill og Martin M. Hvattum fra faggruppen for illustrasjon deltok i slutten av oktober på det årlige møte i European Illustrators Forum (EIF).

Illustrert møtereferat av Martin M. Hvattum

Illustrert møtereferat av Martin M. Hvattum

Møtet var lagt til Bilbao i Spania. Årets arrangør var den baskiske interesseorganisasjonen for illustratører, Euskal Irudigileak, som også arrangerte den internasjonale illustrasjonsfestivalen Irudika 2019 samme helg.

– For Grafill er deltakelsen i EIF en mulighet til å dele erfaringer og lære av de andre organisasjonene. Fokuset for møtet var å utvikle en strategi som gjør at vi kan jobbe enda bedre sammen for å nå vårt felles mål - å styrke illustratørenes posisjon over hele Europa.

– Det er tydelig at illustratører over hele Europa deler mange av de samme utfordringene, men også mulighetene vi ser her i Norge. Våre søsterorganisasjoner hadde mye nyttig å dele i forhold til hvordan de jobber for sine medlemmer. Vi tar med oss mange impulser hjem fra helgens møte som kan bidra til å forme valgene vi tar fremover!

Tilstede på møtet var Østerrike (Illustria), Finland (Kuvittajat ), Italia (AI), Romania (Clubul Ilustratorilor), Sverige (Svenska Tecknare), England (AOI) og Norge (Grafill). I tillegg deltok det illustratører fra Sør Korea, England og Argentina på IRUIDKA festivalen.

european-illustrators-forum.com

irudika.eus