Rapport fra Connecting Dots i Lisboa

Iwa N. Reiersen fra Grafill deltok i midten av november på Matchmaking seminar i regi av blant annet det portugisiske direktoratet for kunst DG Artes og Kulturrådet.

Matchmaking seminar i Lisboa (foto Iwa N. Reiersen)

Matchmaking seminar i Lisboa (foto Iwa N. Reiersen)

I Portugal er det satt av 10,5 millioner euro i EØS-midler til kultur- og kulturarvprosjekter, som også innbefatter samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur. Hensikten er å koble portugisiske utøvere med minst én partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein. I denne sammenheng ble det arrangert et Matchmaking seminar i Lisboa 14. november – Connecting Dots.

– Ved å delta på dette seminaret fikk vi i Grafill en gylden mulighet til å presentere alle våre fagområder for de portugisiske institusjonene og de andre deltakerne på dette seminaret. Det er en del av Grafills strategi å styrke relasjoner både nasjonalt og internasjonalt, og ved å være til stede i Lisboa håper vi å kunne bidra til fruktbare samarbeid på tvers av disipliner og landegrenser, forteller Iwa.

Hensikten med dette internasjonale utvekslingsprogrammet er å koble sammen ulike fagområder og disipliner fra ulike land. Sammen skal de gjennomføre egeninitierte prosjekter som skal realiseres i Portugal i løpet av 2020 og 2021. Det er den portugisiske samarbeidspartneren som må søke midler til prosjektet.

Utøvere innen Grafills fagområder må gjerne ta kontakt med Iwa på mail iwa@grafill.no dersom de ønsker å være en potensiell partner, eller bare har spørsmål.

www.kulturradet.no/stotteordning

www.eeagrants.gov.pt