Nordiske retningslinjer


Nordisk Visuell Kommunikasjon (NVK) har vedtatt etiske regler, konkurranseregler og regler for smarbeid. Målsettingen er å skape et felles nordisk grunnlag for god yrkesetikk.