Medlemsfordel: Reiseforsikring

Sol, strand og bølgeskvulp, eller shopping og storby? Uansett hvor du skal reise i sommer kan det være smart med en reiseforsikring. Husk at du som Grafill-medlem får rabatt på forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen.

Foto: Kunstnerforsikringen

Forsikringen gjelder både ferie- og fritidsreiser over hele verden med inntil 90 dagers varighet. Velges dekning for familie gjelder forsikringen også for ektefelle/registrert partner /samboer, samt barn ut det året de fyller 21 år. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Forsikringen dekker blant annet:

Reisegods - ubegrenset. Enkeltgjenstander erstattes med maksimalt kr. 40 000
Forsinket bagasje kr 5 000 per person
Forsinket fremmøte - ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger
Avbestilling - ubegrenset
Reisesyke og hjemtransport ved sykdom - ubegrenset
Evakuering - ubegrenset

Les mer om forsikringer her