Medlemsfordel: Spesialpris hos PS:hotell i Oslo


Grafill har inngått en avtale med PS:hotell ved Vulkan i Oslo som vil gi våre medlemmer en god pris ved rombestilling.

Ved bestilling oppgir du at er Grafill-medlem, så sjekkes det opp mot medlemsregisteret på grafill.no.

Hotellet ønsker reservasjon per mail til frontdesk@pshotell.no.

www.pshotell.no

Se flere medlemsfordeler her