Kommunikasjonsbransjens #metoo opprop #kommunikasjonssvikt

Her skal det ikke herske tvil! Grafill tar avstand fra alle former for seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk. 

Lene Renneflott, daglig leder i Grafill

Lene Renneflott, daglig leder i Grafill

Kommunikasjonsforeningen har allerede initiert et felles møte for bransjeorganisasjonene om hvordan vi i fellesskap kan bidra i arbeidet mot seksuell trakassering. Grafill vil selvfølgelig delta i dette arbeidet. 

Grafill vil sørge for å få på plass klare retningslinjer for hva våre medlemmer kan gjøre dersom de  blir utsatt for trakassering av noe slag. Grafill vil også bistå og rådgi medlemmer som trenger hjelp til å håndtere vanskelige saker.

Les oppropet #kommunikasjonssvikt