Innkjøpsordningen for tegneserier får justerte retningslinjer

Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier får justerte retningslinjer fra 2023. Samtidig utvides antall søknadsfrister, slik at det nå kan søkes på ordningen fire ganger i året.

Retningslinjene for Kulturrådets innkjøpsordningen for nye norske tegneserier er endret. (Illustrasjonsbilde fra Malin Falchs Nordlys-serie, foto Malin Falch / Egmont Kids Media AS, hentet fra kulturradet.no.)

Retningslinjene for Kulturrådets innkjøpsordningen for nye norske tegneserier er endret. (Illustrasjonsbilde fra Malin Falchs Nordlys-serie, foto Malin Falch / Egmont Kids Media AS, hentet fra kulturradet.no.)

I rådsmøte i desember vedtok Norsk kulturråd justerte retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2023, og tas i bruk fra 1. runde 2023 med søknadsfrist 2. mars.

Innkjøpsordningen for tegneserier får nå fire søknadsfrister i året, i stedet for to som i dag. Med innføringen av flere søknadsrunder vil tegneseriene som kjøpes inn, komme raskere ut til leserne i bibliotekene. For 2023 kan det søkes på ordningen til fristene 2. mars, 2. juni, 5. september og 5. desember. De to første søknadsrundene omfatter utgivelser som kommer i perioden 01.01.–30.06.2023, og de to siste gjelder tidsrommet 01.07.–31.12.2023.
Justeringene åpner også opp for at forlag som søker på ordningen kan velge om de vil søke med trykkeklar fil eller med ferdig bok. Tidligere har det bare vært mulig å søke med ferdig bok. Søkes det med ferdige bøker, skal disse sendes direkte til medlemmene i vurderingsutvalget.

Les mer om endringene her