Grafills etiske retningslinjer


Formålet er å skape et felles grunnlag for god yrkesetikk som regulerer vårt ansvar overfor faget, andre medlemmer, oppdragsgivere, miljøet og samfunnet rundt oss hvor medlemmene har innflytelse.