Designkonkurranse om fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til designkonkurranse om fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune.

Illustrasjon Hanne Berkaak

Illustrasjon Hanne Berkaak

Konkurransen gjennomføres i to trinn, første runde er en kvalifisering av søkere, runde to er selve designkonkurransen. Frist for å melde interesse er 10. august.

Utlysingen finner du her