Deltakelse i konkurranser


Fra tid til annen får vi tips fra våre medlemmer om designkonkurranser, herunder anbudskonkurranser, hvor det oppfordres til å levere inn skisser uten at det betales vederlag for dette.

Grafill er i utgangspunktet skeptisk til konkurranser som metode for å komme frem til gode løsninger. Den viktigste grunnen til dette er at konkurranser ekskluderer kunden fra selv å delta aktivt i strategi- og idéprosessen, noe som er grunnleggende i ethvert vellykket design- eller illustrasjonsprosjekt. Grafill er derfor i mot at det inviteres til åpne konkurranser som i praksis fører til at mange jobber gratis for å lage et produkt, uten at det er noen form for dialog underveis i prosessen. Gratisarbeid er ikke vanlig innenfor andre yrkesgrupper, og det er derfor heller ingen grunn til at det skal være forventninger om dette overfor den yrkesgruppen vi representerer. En mer rettferdig måte å avholde konkurranser på ville derfor vært å invitert noen utvalgte kandidater til å utarbeide et design, der alle fikk økonomisk kompensasjon for deltakelsen, og alle stadier i prosessen ble gått igjennom, fra behovsanalyse, utvalgsliste og til utvalgsprosess.

Det oppfordres forøvrig til å lese artikkelen om retningslinjer ved deltakelse i konkurranser:

For at Grafill skal kunne komme enda mer på banen, og i større grad ha mulighet til å slå ned på denne typen konkurranser, er vi helt avhengige av at dere medlemmer informerer oss hver gang dere kommer over konkurranser med urimelige vilkår. Da vil Grafill kontakte de ansvarlige, og kreve at vilkårene endres, eller at konkurransen trekkes. Ettersom det ikke er ulovlig å avholde slike konkurranser, er det beste pressmiddelet unnlatelse fra å delta. Det er derfor viktig at bransjen står sammen, og at alle utøverne er lojale I forhold til dette. Man kan ikke forvente at vilkårene skal bedres dersom ikke alle utøverne er enig om å følge samme linje, noe som igjen betyr at det fremdeles vil være et marked for konkurranser med ugunstige vilkår dersom det hver gang er noen som velger å delta.