Åndsverkloven - revidert utgave 2018 med fotnoter fra norske kunstnere

Gjennom kampanjen Åndsverkloven 2018 gikk flere organisasjoner sammen for å fremme kunstnernes krav til den nye åndsverkloven. Norske komponister, artister, tekstforfattere, designere, illustratører, skuespillere, filmskapere og andre kunstnere har bidratt med tanker, ønsker og krav knyttet til den nye loven.

Andsverkloven Boka Gul Web

Da det ble bestemt at den norske åndsverkloven skulle skrives på nytt for første gang på 60 år, startet en kamp for å sikre norske kunstnere en reell mulighet for å få en rimelig betaling for det de har skapt.

Resultatet ble en bok, fylt med uttalelser fra norske kunstnere fra hele feltet – som står side ved side med lovteksten.

Boken ble lansert under Arendalsuka 2018. Den er ikke lenger tilgjengelig i fysisk utgave, men du kan laste ned den digitale versjonen her.

Boken er gitt ut av initiativtagerne NOPA, Artistorganisasjonen GramArt, Norsk Skuespillerforbund, Grafill og Norske Filmregissører sammen med Kunstnernettverket.