Medlemskap #

Pris for medlemskap
Kroner 97,- per måned (årspris 1160,-)

Oppfyller du minst ett av kriteriene under kan du bli medlem

  • Minimum bachelorgrad innen Grafills fagområder
  • Minimum to-årig fagskoleutdanning + to års yrkeserfaring innen Grafills fagområder
  • Minimum tre års relevant arbeidserfaring innen Grafills fagområder
  • Yrkesaktiv i tilknytning til Grafills fagområder – uavhengig av utdanningsbakgrunn*

Grafills fagområder
Animasjon / Bokillustrasjon / Brukeropplevelse / UX / Digital design / Grafisk design / Illustrasjon / Interaksjonsdesign / Kreativ ledelse / Motion Design / Moving Image / Skriftdesign / Strategisk design / Tegneserieskaping / Tjenestedesign

Listen blir fortløpende revidert etter endringer i markedet og utdanningsbildet.

*Hvis du er ansatt innen våre fagfelt uten selv å være fagutdannet kan du bli medlem i Grafill, for eksempel hvis du jobber med administrativ ledelse, prosjektledelse eller i andre stillinger som bidrar i den skapende prosessen.

Studentmedlemskap #

Pris for studentmedlemskap
Kroner 35,- per måned (årspris 420,-)

Kriterier for studentmedlemskap
Studenter innen Grafills fagområder (se listen over) kan søke studentmedlemskap, studentmedlemskap kan vare i inntil to år etter avsluttet utdanning.

Bedriftsfordeler (medlemskap betalt av bedrift) #

Bedriftsfordeler er for designbyråer, designskoler, institutter og andre arbeidsplasser som ønsker å tilby sine ansatte medlemskap i Grafill. Alle ansatte kan bli medlemmer.

Les mer om bedriftsfordeler her

Æresmedlemskap #

Personer som har gjort en særskilt innsats for fag og/eller organisasjon i en årrekke kan tilbys æresmedlemskap i Grafill. Æresmedlemmer har gratis medlemskap på livstid med full tilgang til alle Grafills medlemsfordeler. Æresmedlemmenes navn tilgjengeliggjøres på Grafills hjemmesider. 

Se våre æresmedlemmer her

Medlem fritatt #

Medlemmer over 67 år er fritatt fra kontingent. Grafill-medlemskap blir automatisk gjort om til Medlem fritatt det året man fyller 67 år. Fritak fra kontingent etter fylte 67 år forutsetter at man har vært betalende medlem i minimum ett år.