Universitetslektor – visuelle medier, kommunikasjon og tegning 50% åremål stilling

AHO ved Institutt for Design søker en 50 % universitetslektor til et åremål med varighet på 4 år. Stillingen inngår i et team av lærere med ansvar for grunnundervisningen, men det kan bli aktuelt med undervisning eller veiledning på master nivå.

Om stillingen

Gjennom hele designutdanningen ved AHO spiller tegning, visuell fremstilling og kommunikasjon en sentral rolle. Vår tilnærming til visuelle prosesser er bredt anlagt, og utover frihåndstegning benyttes ulike former for digital og dynamisk visualisering i konseptutvikling, samarbeid og kommunikasjon av ideer. Instituttets ulike fagområder - industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design - anvender ulike visuelle teknikker og metoder i sin fagutøvelse som f.eks. i digital prototyping, som en redaksjonell tilnærming, i konseptutvikling, og for samskaping og nyskapning. Vi er derfor på jakt etter søkere som har kompetanse innen visuelle teknikker og prosesser som kan gå på tvers av våre fagområder.

Vi har behov for søkere som har en bred forståelse for tegning og visuelle medier i en moderne designutdanning, som er oppdatert på utviklingen og bruk av visuelle virkemidler i designprosesser. Den aktuelle kandidaten har således kjennskap til et bred spekter av relevante teknikker og verktøy som benyttes innenfor designprofesjonen i dag.

Vi søker motiverte og kunnskapsrike kandidater med bakgrunn fra designfagene, som helst har både interesse for, og erfaring fra, undervisning. På instituttet er undervisningen sterkt knyttet til forskning innen våre fagområder. Vi har et aktivt og sammensatt forskermiljø hvor det er mulig å initiere eller ta del i nye søknader om forskningsprosjekter innen estetikk og tegning.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på formell utdanning, utøvende praksis, personlig egnethet og pedagogisk kompetanse/erfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i og utvikle undervisning for visuelle medier, kommunikasjon og tegning på tvers av Instituttets fagområder i samarbeid med skolens øvrige lærere, på tvers av hele utdanninen
 • Deltakelse i fagadministrativt arbeide

Kvalifikasjoner

 • Høyere grads utdanning ved universitet eller høyskole eller tilsvarende utdanning / kunstnerisk virksomhet, gjerne tilleggs utdanning tilsvarende master
 • Kunne vise til egne arbeider av høy faglig kvalitet
 • Praktisk erfaring med visuelle medier, kommunikasjon, tegning og design også med digitale verkstøy som Adobe pakken
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Undervisningserfaring er ønskelig
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Grunnundervisningen ved AHO foregår på norsk og søkere må derfor beherske et skandinavisk språk, i tillegg til god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Ha bred forståelse for visuelle medier, kommunikasjon og tegning innen design i dag
 • Være engasjert, initiativrik og løsningsorientert
 • Ha svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner for å kunne gå inn som en konstruktiv medspiller i vårt fagmiljø
 • Evnen til å engasjere studenter og kollegaer
 • Like å jobbe i et hektisk miljø hvor det til tider er høy arbeidsintensitet

Personlig egnethet for stillingen vil vektelgges.

Vi tilbyr

 • Et fremragende, kreativt og innovativt internasjonalt utdannings og forskningsmiljø
 • Flotte lokaler ved Vulkan og Grünerløkka
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR 25, ltr 60-70 (NOK kr. 535 200,- til 643 000,-). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne. AHO etterstreber å støtte ansattes karriereutvikling.

Søkand

Vi ønsker at du legger ved følgende dokumentasjon i søknaden:

 • Søknads og motivasjonbrev. Motivasjonsbrevet bør inkludere en refleksjon rundt egen læringsfilosof og ambisjoner for utvikling innen fagfeltet.
 • CV
 • Portfolio (kan være online) i digitalt format som legger spesielt vekt på utvalgte relevante prosjekter for stillingen.
 • Øvrige arbeider kan tas med til et eventuelt intervju.
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • En liste med 2-3 referanser, med navn, relasjon til kandidaten, e-post og mobilnr.

Søkeren er ansvarlig for å dokumentere alle aspekter av hans / hennes kompetanse. Søknad med vedlegg må sendes inn via jobbnorge.no. Søkere vil bli vurdert på et kunstnerisk grunnlag, men akademisk erfaring vil telle inn i en helhetlig vurdering av kandidatens kompetanse.

Søknadsfrist er 9.juni 2021. Det et ønskelig med oppstart i august, oppstartsdato kan avtales nærmere.

Spørsmål kan rettes til professor Steinar Killi Institutt for design - epost: steinar.killi@aho.no
Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

About AHO and Institute of Design

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is an internationally leading, specialized university within the disciplines design, architecture, landscape architecture and urbanism. AHO offers a unique research-based education of international standing. Established in 1945, today it has built a solid national funding base and is prominently ranked internationally. AHO awards three Master’s degrees in Architecture, Landscape Architecture, and Design, as well as a PhD programme. AHO offers Master’s degree programmes that are designed to best equip the student to enter directly into professional practice or academia. Within the Master’s programmes, students may specialise in the fields of architecture, landscape architecture and urbanism, industrial design, interaction design, service and systems-oriented design. In its education, the school follows a studio-based model with a low faculty-to-student ratio that encourages individual development and collaboration. The school has approximately 700 students and 145 employees.

The Institute of Design (IDE) at AHO is one of the leading Nordic design-institutions. The Institute of Design is responsible for AHO’s 5-year integrated Master-programme in Design and has a broad portfolio of research projects that connects across disciplines and domains. The institute takes a broad, holistic approach to design that emphasizes the relevance and importance of design within contemporary society. Our perspective is that good design creates aesthetic and functional products, services and experiences that delight and improve the lives of people and contribute to a sustainable future. The institute develops research and teaching within and across the fields of industrial design, interaction design, service design, and systems oriented design. IDE collaborates closely with industry, public sector and governance, and is an important actor in research- and innovation-projects. The institute has an extensive international and national network across industry and academia, covering both the growing digital sector, as well as established areas such as healthcare, maritime industry, future-studies and innovation, and service development in the public and private sector. AHO’s design alumni are found in leading design studios and consultancies, in tech-companies, in industry, in research and innovation projects, as well as in policy and governance. The Institute of Design is internationally recognized and highly ranked; projects from the institute are frequently represented in national and international design awards.

The Institute of Design is growing and will expand the number of faculty extensively over the next few years. To meet the growing demand for designers in Norway, the Ministry of Education and Research granted AHO funding for 30 new student places in design in 2020. The size of the 5-year integrated Master programme in design will double, going from 30 to 60 students per year. This means that the Institute of Design is going through a unique and exciting transition - developing new curriculum, new research, and hiring new staff. In this process it is central for us that we develop and maintain a staff with a diverse and balanced mix of gender, age and social and cultural background. Women and persons with a minority background are particularly encouraged to apply for this position. AHO is eager to support career development.