Ledige designstillinger hos Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene søker designere innen UX, interaksjonsdesign og visuell design.

Om stillingen
Brukeropplevelse er viktig satsning for oss, både gjennom nettsidene våre og systemene vi benytter for å lage gode digitale tjenester. Denne satsningen ønsker vi å ha deg med på.

Vi har behov for to designere med kompetanse innen en eller flere av områdene UX, interaksjonsdesign og visuell design. En stilling er fast og en et 2-årig engasjement.

Du blir del av et team som skaper nyttige digitale tjenester og får en viktig rolle i å sikre brukerperspektiv og involvering underveis. Våre mål er å få flere selvhjulpne brukere og bidra i å utvikle Brønnøysundregistrene som viktig aktør og pådriver for forenkling og digitalisering i det offentlige Norge. Du vil inngå i en faggruppe for brukeropplevelse på tvers av organisasjonen og Brønnøysundregistrenes løsninger og spesielt delta i vårt satsningsprosjekt "Brsys" som utvikler vårt nye registersystem.

Arbeidsoppgaver

 • sikre gode metoder og konseptutvikling for brukerinvolvering både i forvaltning og prosjekt
 • utvikle nettsidene våre slik at de møter brukernes behov
 • planlegge og gjennomføre brukerinvolvering slik som intervjuer og brukertesting
 • planlegge, gjennomføre og analysere innsiktsarbeid
 • delta i prosjekter og andre utviklingsteam
 • forvalte vår visuelle profil og identitet, og avtaler knyttet til dette
 • lage presentasjoner og illustrasjoner for digitale og trykte flater
 • forvalte og bidra til designsystem
 • bidra i kompetanse- og kunnskapsdeling innad i organisasjonen og på tvers av offentlige etater

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års utdanning fra universitet eller høgskole innen områdene UX, interaksjon, tjenestedesign, visuell- eller grafisk design eller andre nærliggende områder. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.

Det er fint om du også

 • har erfaring fra praktisk arbeid med innsiktsarbeid, brukeropplevelse og UX-design
 • har kunnskap og erfaring om designprosesser og metodikk for brukervennlighet
 • har erfaring og evne til å bygge konsepter og skissere forslag til digitale løsninger
 • kan fungere som et bindeledd mellom teknologer, fagressurser og brukere på ulike nivå
 • har kunnskap og erfaring med retningslinjer for universell utforming
 • har erfaring med planlegging og gjennomføring av brukertester
 • har kjennskap til kvalitative og kvantitative metoder
 • har grunnleggende kunnskap om front-end kode, slik som html5, CSS og gjerne også JavaScript
 • kommuniserer klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • du må ha gode samarbeidsevner, er kreativ og brukerorientert
 • du må ha evne til å sette deg inn i nye problemstillinger, er løsningsorientert, strukturert og analytisk
 • du må like å jobbe sammen med andre i et hektisk miljø med varierte arbeidsoppgaver
 • du kan jobbe selvstendig og bidrar med nytenkning/innspill innenfor fagområdet.
 • du må kunne jobbe i team og kommunisere godt både med eksterne og interne fagressurser

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingene er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 456 400 – 615 900, eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt
Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater, også deg med hull i CV, til å søke jobb hos oss. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Opplys om du søker på den faste eller midlertidige stillingen, eller begge.

Ta gjerne kontakt
Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med Elin Kristine Olsen, Underdirektør for seksjon Digital dialog, 95 72 64 19 eller Roy Halvor Frimanslund, Fagansvarlig for brukskvalitet, 99 42 71 45.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20 eller kundeservice@jobbnorge.no

Om Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. De driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere. De fleste jobber i Brønnøysund. De har også kontorer i Narvik og Oslo.

Arbeidssted: Brønnøysund
Søknadsfrist: 10. august 2020

Her kan du søke på stillingen