Ledig undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt søker førstestillingskompetanse til undervisning i visuelle og digitale aspekter ved barne- og ungdomslitteratur. Stillingen kan evt deles i to. Kompetansen kan gjelde enten kunstnerisk eller akademisk virke og vil bli vurdert av oss under behandlingen av søknadene.

Den eller de som tilsettes blir del av et kollegium med spisskompetanse innen barne- og ungdomslitteratur og forventes å være en del av det daglige arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til instituttets kurs og utdanninger, med FoU-tid til forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid etter instituttets retningslinjer.

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 15 millioner. 16 ansatte utgjør 12,5 årsverk. Instituttet driver utstrakt kursvirksomhet og tre akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning på bachelornivå (60 stp), masterstudium i barnelitterær skrivekunst og formidling (120 stp), og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp). Forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet er knyttet til undervisningens behov for kunnskapstilfang og -fornyelse. Instituttet drifter også Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT), og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, nettsider og sosiale medier.

Lønn etter avtale. Norsk barnebokinstitutt har eget lønns- og stillingssystem, ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor.

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard, mobil 984 01 829, e-post: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no, eller Direktør Kristin Ørjasæter, mobil: 416 82 158, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist 4. mai 2020.

Les mer og søk her