Har du utdanning innen kunst eller design og ønsker å undervise?

Praktisk-pedagogisk utdanning gir formell undervisningskompetanse til deg som vil undervise i skole og kulturskole eller jobbe med formidling i museer, gallerier og andre læringsarenaer for kunst og design.

PPU Plakat Kunst Design2

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) på Universitetet i Bergen tilbyr PPU for deg som har en bachelorgrad (BA) eller en mastergrad (MA) i kunst, design, utøvende musikk eller komposisjon. Vår PPU bygger på nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole.

Utdanningen kan tas som ettårs fulltidsstudium, eller som deltidsstudium over to år. Undervisningen er lagt til fire faste ukedager. Deltidsstudentene har undervisning to av dagene og får derfor forutsigbarhet som muliggjør kombinasjon av studier og jobb.

Les mer og søk her!

Søknadsfrist 15. april