Dinamo Design søker erfaren prosjektleder

Er du prosjektleder med god erfaring fra Design- og/eller techprosjekter? Da trenger vi deg.

Du vil først og fremst jobbe med våre kunder innen utvikling og forvaltning av små og store identiteter. I tillegg vil du også være involvert i tverrfaglige kommunikasjonsprosjekter hvor design/tech er en del av løsningen.

Du som søker må ha god kompetanse og erfaring med ledelse av kreative prosesser. Du evner å ha flere baller i luften samtidig, uten at detaljene i prosjektene glipper. Du er effektiv og opptatt av å skape god kvalitet. Du er selvstendig, men trives også med å arbeide i team. Du mestrer et høyt tempo og kan takle alt fra hasteoppdrag til lange og komplekse prosesser.

  • Sammen med kunderådgiver har du ansvar for at prosjektet har fremdrift i takt med avtalt fremdriftsplan.
  • Gjennomføre kundestatusmøter og interne avsjekksmøter som en del av sikring av fremdrift.
  • Utarbeide budsjett og påse at prosjektene blir fakturert i henhold til avtale.
  • Sørge for at endringer i prosjektene fanges opp underveis og avstemmes med budsjett.
  • Rapportere dine prosjekter, forecasts og budsjetter til Dinamos økonomiavdeling og ledelse.
  • Sammen med de andre prosjektlederne sørge for optimal ressursutnyttelse på tvers av Dinamo.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og vilkår, veldig hyggelige kollegaer og et faglig sterkt miljø.

Dinamo er Norges mest komplette kommunikasjonshus. Det betyr at vi ikke bare løser én type oppgave, eller for bestemte kanaler, men hele bredden av oppgaver på tvers av kanaler. I en tid der tradisjonelle og moderne kanaler smelter sammen og stadig nye muligheter kommer til, kan vi hjelpe små og store kunder til å snakke med én stemme – vise ett ansikt.

Vi er 59 allsidige mennesker med kontorer i Schweigaards gate 16, midt i Oslo sentrum. Vi gleder oss til alle utfordringene som kommer, og håper du vil bli med på laget.

Kontakt Turid Rønningen, leder Design
turid@dinamo.no / 938 77 525

Vi i Dinamo har satt likestilling og ubevisst diskriminering på dagsorden
I Dinamo mener vi at ulike mennesker skaper både bedre jobber og arbeidsmiljø. Derfor vil vi ha rollemodeller av alle kjønn og i størst mulig grad speile samfunnet med hensyn til alder og bakgrunn. Høsten 2017 startet vi et helt konkret prosjekt hvor vi satte fokus på temaet. Alle ansatte er ansvarlige for at Dinamo er et trygt sted å arbeide. I Dinamo skal alle føle seg respektert, inkludert og anerkjent. Vi har et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trivsel og trygghet, og vi tror at folk som har det bra leverer de beste jobbene.

Vi i Dinamo vil være bransjeledende på bærekraft.
Her kan du lese om våre egne Bærekraftløfter for 2020.

www.dinamo.no