Comte Bureau søker tre designere

Comte Bureau er et tverrfaglig designmiljø, bestående av samfunnsvitere, tjenestedesignere, produkt- og industridesignere og arkitekter. Vi løser oppdrag i krysningspunktet mellom design, arkitektur og samfunnsfaglige disipliner for offentlige og private virksomheter. Vi setter mennesket i fokus for arbeidet vårt, og er opptatt av at det vi jobber med skal gi et positivt bidrag i samfunnet.

Vi ønsker å styrke teamet vårt med

 • Én tjenestedesigner, fast stilling.
 • Én tjenestedesigner, ett års vikariat.
 • Én interaksjonsdesigner, fast stilling.

Som en del av Comte vil du arbeide med

 • Alle faser i designprosessen - helt fra å definere hva utfordringen er, til innsikt, utvikling, testing og implementering.
 • Å hente kvalitativ innsikt gjennom blant annet dybdeintervjuer og workshoper for å avdekke behov, etablere felles forståelse og samskape nye løsninger.
 • Tverrfaglig teamarbeid, men du må også kunne ta ansvar for egne leveranser.
 • Flere prosjekter parallelt, som alle skal levere verdifulle resultater til kunden.
 • Å finne systemer og sammenhenger i komplekse og sammensatte problemstillinger.
 • Å omsette innsikt til verdifulle løsninger, brukerteste og justere.
 • Skriftlig og muntlig formidling av prosess og resultater til kunder og samarbeidspartnere.

Til stillingene som tjenestedesigner ser vi etter deg som

 • Har høyere utdannelse innen tjenestedesign eller annen relevant utdannelse og noen års erfaring som tjenestedesigner.
 • Gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Er stødig på å bruke visualiseringer både som et verktøy og som leveranse.
 • Er åpen og nysgjerrig på ulike fagområder, temaer, sektorer og utfordringer i samfunnet.

Til stillingen som interaksjonsdesigner ser vi etter deg som

 • Har høyere utdannelse i relevant fag og fordypning i interaksjonsdesign/UX-design, eller flere år med erfaring og kan vise til gode referansecaser på grafisk design og digitale produkter.
 • Effektivt kan omgjøre en idé til et tydelig, visuelt konsept som kan brukertestes og detaljeres.
 • Evner å artikulere og presentere arbeidet ditt og designbeslutningene dine.
 • Vil bidra til at vi sammen blir bedre på å utvikle digitale løsninger og bidra til intern kompetansebygging.

Som en del av Comte Bureau, uansett stilling, får du

 • Jobbe med viktige, meningsfulle prosjekter som bidrar til et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.
 • Konkurransedyktige betingelser. Lønn etter avtale.
 • Store og åpne kontorlokaler med rolig beliggenhet i Oslo sentrum.
 • Møte dine kollegaer på kontoret nær sagt hver dag (i alle fall var det slik før korona).
 • Mulighet til å påvirke og utvikle et lite, men sterkt fagmiljø.

Praktisk informasjon
Søknadsfrist for alle stillinger er 5. april 2021. Vi holder til i Oslo. Oppstart så snart som mulig, eller etter avtale.
Vi behandler søknadene konfidensielt, og kontakter referanser kun etter avtale. Du søker her.

Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder Jan Bjørkelo på telefon 916 31 042 eller jan@comte.no.
Vi håper å høre fra deg!