Bøk søker erfaren grafisk designer som brenner for gode løsninger

Vi kan tilby
En spennende stilling i Norges ledende grafiske miljø med fokus på å designe bøker og utvikle digitale læremidler. Den rette kandidaten får en sentral rolle i å ta byrået til neste nivå innen digitale løsninger. Stillingen vil ha stor grad av selvstendighet og inngå i byråets innovasjonsteam.

Arbeidsoppgaver

 • Design og ombrekking av bøker, tidsskrifter og liknende.
 • Design av nettsider og andre nettbaserte løsninger.
 • Design av merkevareidentitet og lede merkevareprosjekter.
 • Jobbe med produkt- og tjenesteutvikling som del av et faglig sterkt team.
 • Være et bindeledd mellom designere og utviklingsteam.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen grafisk design, minimum bachelor
 • Minst 3 års relevant erfaring fra byrå
 • God kompetanse innen Adobe-pakken med særlig vekt på InDesign, Illustrator og Photoshop
 • Interessert i digital design og kunnskap om webdesign
 • Kunnskap om HTML og CSS
 • Kjennskap til brukerreiser og universell utforming
 • Erfaring med å skisse i Figma, Sketch eller XD
 • Svært gode kunnskaper i norsk språk inkludert rettskriving og grammatikk
 • Erfaring med konseptutvikling og ledelse av workshops
 • Prosjektlederansvar for egne prosjekter
 • Demonstrerte ferdigheter i å lede team og lære opp nye kolleger

Det er en fordel om du kjenner til ombrekking og avansert sats i InDesign og har erfaring med skriptutvikling og konverteringer til Word, XML og gjerne også EPUB. I tillegg er du oppdatert på designmetodikk og har erfaring med relevante verktøy. Du må raskt kunne sette deg inn i andres design og videreføre dette. Du er vant til arbeidsmetodikk og designsprint.

Personlige egenskaper
Som en kreativ person har du en strukturert tilnærming til arbeidet ditt. Du utviser selvstendighet og tar initiativ, og du har høy personlig integritet og etisk standard. Du trives i et dynamisk arbeidsmiljø og ser verdien av fremdrift i arbeidet du er tildelt. Du må være allsidig og raskt kunne sette deg inn i andres design og videreføre dette. Vi tar det for gitt at du har interesse for bøker og at viser stort engasjement rundt dette.

Bøk
Bøk er eksperter på design og ombrekking av bøker og tidsskrifter. Bøk har 11 ansatte der de fleste har grafisk utdanning og solid erfaring innen design og grafisk produksjon. Bøk har i over 20 år vært en foretrukket samarbeidspartner med norske forlag, tidsskriftsredaskjoner og andre utgivere. Bøk er en del av Laboremus-gruppen og jobber tett med gode kolleger i utviklerbyrået Solvr.

Kjenner du deg igjen av beskrivelsen?
Send kortfattet søknad med CV og portfolio til ole@boek.no
Svarfrist: 4. juli 2021. Søknaden merkes «seniordesigner»