AHO søker Prosjekt- og prosessleder for faglige arrangement

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en spesialisert, vitenskapelig høgskole som leverer forskningsprosjekter og studentarbeider på et høyt internasjonalt nivå. Som ledd i arbeidet med å synliggjøre våre resultater og styrke vår samfunnsrolle, utlyser vi en stilling som Prosjekt og prosessleder for faglige arrangement.

Vi søker en kompetent, initiativrik og motivert fagperson som sammen med skolens ledelse, faglige ansatte og administrasjon, videreutvikler skolens kommunikasjon- og formidlingsarbeid. Stillingen vil ha et faglig og koordinerende ansvar for en rekke arrangementer, publikasjoner og formidlingsplattformer, og vil jobbe tett opp mot Prorektor for formidling og kommunikasjonsavdelingen.

Ansvarsområder

Bidra til å videreutvikle og styrke skolens omdømme og relasjoner med omverden gjennom forskjellige aktiviteter.

Utvikle, lede, koordinere, designe og gjennomføre prosjekter som for eksempel:

AHO WORKS EXHIBITIONS + AWARDS (Studentutstillinger 3 ganger i året)

Skolens årbøker: AHO WORKS STUDIES og AHO RESEARCH

Gjesteforelesninger

Utstillinger, bla. AHOs Galleri

Kommunikasjon igjennom skolens websider og sosiale medier

Alumni nettverk og arrangementer

AHOs 75 års jubileum (2020)

Det forutsettes at den som tilsettes, i tillegg til å utvikle og lede prosjekter, også selv kan utarbeide og i samarbeid med andre gjennomføre konsepter og designløsninger. Vi ser etter en person som ser muligheter og er beredt til å selv delta aktivt i gjennomføring av aktuelle operasjonelle oppgaver.

Skolen besitter omfattende designfaglig kompetanse innenfor arkitektur, design og landskapsarkitekturfagene og det er viktig at stillingsinnehaver definerer sin rolle klart for å få et produktivt samarbeid med skolens miljøer.

Kompetansekrav

Høyere utdanning, helst på masternivå, med design, kommunikasjon, prosjekt- og / eller prosessledelse, eller innen våre fagfelt eller nærliggende fagfelt

Relevant praksis kan i unntakstilfeller erstatte formell kompetanse

Erfaring fra prosjektgjennomføring og formidling fra AHOs fagfelt

Dokumenterte resultater fra prosjektledelse, kommunikasjonsarbeid og/eller design arbeid (som grafisk design, visuell kommunikasjon/identitet, merkevarebygging)

Behersker Adobe programmer samt andre relevante digitale verktøy

God framstillingsevne - visuelt, skriftlig, muntlig (norsk og engelsk)

Personlige egenskaper

Prosess og prosjektlederegenskaper

Evne til å arbeide systematisk og resultatorientert

God gjennomføringsevne

Fleksibel og serviceinnstilt

Engasjert og initiativrik, evner å se muligheter og utnytte disse

Kreative egenskaper til utvikling av nyskapende og gode design løsninger

En samlende person, som evner å engasjere og samarbeide på tvers av fag

Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner med naturlig utadvendt holdning

VI kan tilby

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger

Fleksibel arbeidstid

Arbeidssted vil være i Oslo

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver med brutto avlønning pr år fra kr 488 500 til kr 586 500, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Informasjonssjef Trude Kleven email: tk@aho.no eller Prorektor Rachel Troye e-mail: Rachel.Troye@aho.no

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknadsfrist er 27. januar 2019.

Søknad sendes til via www.jobbnorge.no