Han er tidenes nest yngste vinner av Bokkunstprisen, og markerer seg stadig med helhetlig og kompromissløs bokdesign. Selv håper Aslak Gurholt Rønsen at Grafill vil jobbe mer som en vaktbikkje i tiden fremover, og mindre som en festløve.

Av Julie Nordby Egeland

G Hva har Grafill betydd for deg?

AGR Jeg synes Grafill har vært viktig for å samle forskjellige deler av fagmiljøet, spesielt etter at vi fikk lokalet R21. Mange av oss sitter hver for oss, og møtes sjelden, så jeg føler at Grafill har en viktig rolle som en felles møteplass for å utveksle erfaringer og ideer. Det var selvfølgelig veldig stas å få Bokkunstprisen. Jeg vet hvor mange flinke folk som har fått den før meg, og det er alltid hyggelig å få skryt for den jobben man gjør

G Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

AGR Jeg vurderer først premissene for jobben, og om det er noe jeg vil gjøre. Deretter forsøker jeg å forstå oppgaven, før jeg kanskje begynner å gjøre litt research og snakke med andre. Ofte er jeg litt usikker på om de tankene og ideene jeg har er riktige, så da kan det være veldig bra å snakke med noen for å la tankene kverne en ekstra gang, og kanskje få et blikk på det utenfra.

G Har du noen daglige ritualer?

AGR Nei, men mange vaner.

G Hva er ditt kreative høydepunkt?

AGR Å finne et kort med hjerter fem på bakken utenfor studioet, og å innse at det noen ganger kan være fint å la tilfeldigheter, innfall og ambivalens styre arbeidsprosessen.

G Hvorfor trenger vi bransjen?

AGR Jeg vet ikke egentlig om jeg liker ordet bransje. Jeg er fryktelig lei av å høre folk snakke om grafisk design som noe som er ensbetydende med markedsføring og økonomisk vekst. Først og fremst er jeg opptatt av design som en viktig og integrert del av kulturen vår, og at det kan være et sted for nye og interessante tanker.

G Hvor er faget ditt om ti år?

AGR For akkurat ti år siden ble jeg ferdig som student. I løpet av de årene har faget endret seg så raskt at det kjennes farlig å spå hvordan ting ser ut om ti år. Det siste året har jeg begynt å fleipe med at jeg føler meg nærmere pensjonsalder enn studiene. Det føles faktisk litt sånn noen ganger, selv om jeg ikke har fylt 35 år ennå. Kanskje skulle jeg ikke bekymre meg for hvordan ting ser ut om ti år siden jeg uansett vil være pensjonist når vi kommer så langt.

G Hvor skal Grafill være om ti år?

AGR Jeg føler at Grafill har hatt en veldig fin utvikling de siste fem-seks årene. Som student mislikte jeg Grafill sterkt fordi jeg opplevde organisasjonen som ekstremt lukket og ekskluderende, og fordi jeg følte den i liten grad bidro til å sette agendaen for en faglig diskurs. I løpet av de seneste årene føler jeg at organisasjonen har endret seg voldsomt – at organisasjonen har blitt mye mer åpen og transparent, og at de har bidratt til å skape en møteplass for fagmiljøet. I tillegg synes jeg faggruppa for grafisk design har satt i gang mange bra foredrag og debatter, samt at frigjøringen av stipendmidlene har støttet opp under mange bra prosjekter. Jeg håper man kan fortsette denne utviklingen. Jeg håper at man kan være med på å bidra til faglig diskurs, og være en vaktbikkje når det kommer til medlemmenes interesser og rettigheter, og heller redusere fokuset på prisfester og uhemmet feiring av seg selv.

G Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

AGR Tenk deg nøye om først om det er noe du faktisk vil jobbe med. Deretter arbeid hardt, vær tålmodig, ha tro på deg selv og forsøk å ha det morsomt underveis. Dette kan potensielt være et fantastisk interessant yrke som i beste fall er med å gi litt mening til livet. Men det er også lett at man pushes i en retning man selv ikke er komfortabel med, og at det ikke var så morsomt som man hadde trodd.

G Hva er drømmejobben din?

AGR Arbeidslivet er et hardt sted å være. Det er arbeidskonflikter, misforståelser, baksnakking, intriger, posisjonering og skarpe albuer. Jeg tviler på at jeg hadde trivdes i et stort arbeidsmiljø. Derfor forsøker jeg så godt jeg kan å komme meg gjennom arbeidslivet uten alt dette, og heller arbeide på en måte som gjør at jeg selv kan bestemme hva jeg skal gjøre og hvem jeg skal jobbe med.

G Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

AGR Paul Rand eller Paul Brand.

Intervjuet ble første gang publisert i Grafills jubileumspublikasjon, oktober 2016.

Foto: Kim Jakobsen To