07:00 – 23:00

Søk UDs reisetilskudd til arkitektur og design

Design og arkitektur Norge (DOGA) forvalter UDs tilskuddsordning for designere og arkitekter. Ordningen skal bidra til at profesjonelle designere og arkitekter får muligheter til å presentere norsk design og arkitektur av høy faglig kvalitet i utlandet.

Foto: DOGA

Gjennom å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland skal ordningen også bidra til internasjonalisering av norsk design og arkitektur. Det overordnede målet er å øke den internasjonale anerkjennelsen av norsk design og arkitektur, bidra til verdiskaping og bygge opp under bildet av Norge som en interessant og nyskapende kulturnasjon.

Tilskuddsordningen har i 2020 en ramme på ca. én million kroner.

Hvem kan søke
I hovedsak designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på masternivå. Søkere må være norske kulturaktører/-utøvere eller bosatt i Norge.

Hva kan du søke tilskudd til
Utgifter til frakt, deltakeravgift, reise og overnatting i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet. Eventuelt samme utgifter i forbindelse med deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer som anses å ha stor betydning for arkitektur- og designfeltet.

Det gis ikke tilskudd til prosjektutvikling og produksjon, eller leie av lokaler, studieturer og videreutdanning, arrangementer som har funnet sted før søknad, eller diett.

Søknadsfrister 2020: 15. mars, 15. juni og 1. november

Les mer og søk reisetilskudd her