07:00 – 23:00

Søk Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning

DOGA forvalter reisetilskuddsordningen som skal bidra til at norske designere og arkitekter får mulighet til å presentere arbeidet sitt i utlandet gjennom utstillinger og foredrag. Neste søknadsfrist er 1. november 2019.

Foto: DOGA

Det overordnede målet er å bygge opp under et positivt bilde av Norge internasjonalt, gjennom presentasjon av norsk arkitektur og design av høy faglig kvalitet. I tillegg bidrar ordningen til å internasjonalisere norsk arkitektur og design gjennom å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Hvem kan søke?
I hovedsak designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på masternivå. Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge.

Det gis tilskudd til
Utgifter til frakt, deltakeravgift og reise i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet. Evt. samme utgifter i forbindelse med deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer som anses å ha stor betydning for arkitektur- og designfeltet.

Det gis ikke tilskudd til
Prosjektutvikling og produksjon, eller leie av lokaler
Studieturer og videreutdanning
Arrangementer som har funnet sted før søknad
Diett

Søknadsbehandling
Søknadene behandles av et eksternt utvalg bestående av fagpersoner innenfor design og arkitektur.

De viktigste kriteriene for søknadsbehandlingen er:
Design- og arkitekturfaglig kvalitet på arbeidene. Vurdering av aktuell arena.
Unge utøvere prioriteres foran veletablerte bedrifter.
Unge utøvere følges opp over tid.

Søknadsfrister
I 2019 er det tre søknadsrunder. Fristene for å søke er 15. mars, 15. juni og 1. november.

Søk reisetilskudd her